Co to jest filtracja?

110
Co to jest filtracja

By dowiedzieć się na czym polega filtrowanie wody, warto usystematyzować sobie podstawową wiedzę. Na początek weźmy na „warsztat” termin „filtracja”- czym ona właściwie jest i co możemy dzięki filtracji osiągnąć?

Co to jest filtracja?

Jak podaje wiedza ogólna, filtracja jest procesem polegającym na oddzieleniu ciał stałych od cieczy, a jest to możliwe dzięki półprzepuszczalnym przegrodom porowatym- np. w filtrach mechanicznych, sedymentacyjnych. Szybkość filtracji zależna jest od kilku czynników, wśród których wymienić możemy: rodzaj osadu i jego grubość, właściwości filtra, dodatek mediów filtracyjnych, ciśnienie oraz temperaturę. Filtry mechaniczne mogą składać się z różnych mediów, które filtrują wodę- może to być płótno lniane, bawełna, jedwab, wełna, nylon, metal, przędziwa szklane, ceramika czy sączki membranowe. Do takiej flltracji dodatkowo używa się czasem węgla aktywnego (jak np. w dzbankach i butelkach Dafi), talku, ziemi okrzemkowej, etc.- wszelkie te substancje mają szerokie właściwości absorpcyjne i wyłapują z cieczy większe i mniejsze zanieczyszczenia.

Bardzo pożądanym czynnikiem zwiększającym szybkość filtracji jest temperatura- im jest ona wyższa, tym filtracja przebiega szybciej (podwyższona temperatura zmniejsza lepkość cieczy i koaguluje zawiesiny). Ale temperatura nie może być także zbyt wysoka, bo efekt będzie odwrotny- m.in. dlatego, iż wszelkie zawiesiny mogą pod jej wpływem spęcznieć.

Przegrodami filtracyjnymi mogą być (poza wyżej wymienionymi) także luźno usypane warstwy z materiałów ziarnistych takich jak piasek, żwir, kamień wapienny czy wspomniany już węgiel drzewny. Materiał filtracyjny musi być dostosowany do wielkości ziaren osadu, cech konstrukcyjnych filtru, właściwości chemicznych filtrowanego materiału.

Ze względu na charakter filtracji, filtry możemy podzielić na:

– ciśnieniowe,

– próżniowe,

– grawitacyjne.

Filtracja mechaniczna wody

Jednymi z filtrów Dafi są filtry mechaniczne, które są tzw. pre-filtrami, czyli filtrami wstępnymi, poprzedzającymi inne formy filtracji. Jak odbywa się filtracja wody w filtrze mechanicznym? Wszystko oczywiście jest zależne od tego, o jakim filtrze mówimy, gdyż jest ich co najmniej kilka rodzajów.

Można się spotkać np. z narurowymi korpusami filtracyjnymi (chyba najpopularniejsze filtry mechaniczne) – są to filtry wyposażone we wkłady filtracyjne, które powinny być raz na jakiś czas wymieniane. Ten typ filtra jest stosunkowo tani, można go już mieć za cenę ok. 30-40 zł. Zatrzymywanie zanieczyszczeń mechanicznych odbywa się na wkładach filtracyjnych wykonanych ze specjalnych materiałów. Najczęściej stosowane są wkłady z włókniny polipropylenowej nawiniętej w postaci sznurka, ale wymienić także można wkłady piankowe, sitkowe, celulozowe i inne. Filtry mechaniczne mają za zadanie wyeliminować z cieczy wszelkie zanieczyszczenia stałe, których wielkość jest różna i mieści się zazwyczaj w przedziale- 100- 1 mikronów.

Dafi posiada w swojej ofercie wydajne filtry polipropylenowe, których można używać w zestawie z innymi filtrami dla maksymalnej filtracji wody pitnej. Te filtry mechaniczne usuwają z wody piasek, drobne zawiesiny, produkty korozji, zanieczyszczenia wymywane z powierzchni instalacji hydraulicznych czy tłuszcze.